seiväs

• masto, riuku, salko, seiväs, tanko

Suomi sanakirja synonyymejä. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Seivas — Sp Séivas Ap Sejwy L ež. ŠR Lenkijoje …   Pasaulio vietovardžiai. Internetinė duomenų bazė

  • šeivas — šeĩvas, à adj. (4) Rtr, NdŽ, KŽ; N, K, MitI242 šleivas, kreivas. šeivaĩ adv. KŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stanga — seiväs   …   Suomen slangisanakirjaa

  • trinti — trìnti (tryti K; R, MŽ, N), a (trẽna LD339), trynė ( o) tr. K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ; SD1181, SD372, N, M, L, LL150 1. spaudžiant ką nors brūžinti į ką: Kai ims uodegą trìnt ant tvorą, sulėks visas kermošius žiūrėtų JT268. Trynė trynė in… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patrinti — patrìnti, pàtrina, patrynė Rtr, NdŽ, DŽ1 1. tr. SD258, Sut, N, LL151, Š, KŽ spaudžiant kuo nors pabrūžinti: Pàtrini [česnakais] tuos kumpius, tai vis gardesniai būva Alz. Pàtrena [gintarą], i kimba popieriukai Užv. Tokiuo [stebuklu yra]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritrinti — pritrìnti, prìtrina, pritrynė tr. K, Š, KŽ 1. trinant ko privaryti, prisodrinti: Prapjauna ranką i stiklų prìtrina, kad neimt [caro] vaiskan Dglš. Arklio nugara pritrintà paties to griešnojo vyriško smoko (juok.) Sml. 2. refl. trinantis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutrinti — nutrìnti, nùtrina, nutrynė K, Š, Rtr, KŽ; H153, R9, MŽ11, Sut, N, M, L 1. tr. BŽ191 kuo nors trinant nuvalyti, nušluostyti, nusausinti, nušveisti: Nutrìnk lentą, suolą DŽ. Kiek kartų buvo sakyta – po pamokų švariai nutrinti lentą! K.Saj.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pietrinti — pietrìnti, piẽtrina, pietrynė (dial.) 1. žr. pritrinti 14: Pytryk šeivas Grg. Pytrink man kelias šeivas vilnų su ratinu, aš noru savo audimą užbengti Klp. 2. refl. žr. pritrinti 18 (refl.): Py ponų pysitrinti Prk. trinti; aptrinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratrinti — pratrìnti, pràtrina, pratrynė tr. KŽ 1. N, Š, LL183, Rtr, DŽ1 trinant pradilinti, prakiurinti: Pratrintà vieta NdŽ. Pràtrini ir andarokus bešukuodamas linus Adm. Eidami mokyklė[je] tie vaikai tankiausia pràtrina rankovę arba kelnių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trintuvai — trintuvaĩ sm. pl. (3a) Ktk, Dv, Vlk, trìntuvai (1) NdŽ, trintùvai (2) Š; MŽ 1. prietaisas šeivoms trinti: Trintuvaĩ – ką siūlus suka an virbalo Šč. Šeivas trynėm su trintùvais Vrn. Gerai audėjai tai tik paspėja trintuvaĩs šeivų pritrint Užp …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.